Контраст
Шрифт
Україна єдина #UAРАЗОМ

Увага! Просимо дотримуватися протиепідемічних заходів по профілактиці коронавірусної хвороби.

АКТИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 

Міжнародні акти

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 року № 251-V.

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27 січня 1999 р. ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 252-V.

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191 ратифікований згідно із Законом України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V.

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р. ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV.

Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO).

Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO).

Кодекси України

Кримінальний Кодекс України.

Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Кодекс законів про працю України.

Закони України

Про запобігання корупції від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VIII

Про Національне антикорупційне бюро України від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VIII.

Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VIII.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України від 13 травня 2014 р. № 1261-VII.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів від 14 жовтня 2014 р. № 1701-VIII.

Про державну службу від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII.

Про службу в органах місцевого самоврядування від 7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ.

Про очищення влади від 27 січня 2015 р. № 132-VIIІ.

Про Національну поліцію від 2 липня 2015 р. № 580-VIII.

Про прокуратуру від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VIII.

Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 10 листопада 2015 р. № 772-VIII.

Укази Президента України

Про утворення Національного антикорупційного бюро України від 16 квітня 2015 р. № 217.

Про Національну раду з питань антикорупційної політики від 14 жовтня 2014 р. № 808.

Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки від 21 жовтня 2011 р. № 1001.

Про Стратегію сталого розвитку “України 2020” від 12 січня 2015 р. № 5/2015.

Постанови КМУ

Питання запобігання та виявлення корупції від 4 вересня 2013 р. № 706.

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції” від 14 травня 2015 р. № 301.

Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки від 29 квітня 2015 р. № 265.

Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування від 13 червня 2000 р. № 950.

Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з антикорупційної політики від 4 грудня 2013 р. № 949.

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики від 17 липня 2014 р. № 295.

Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171 Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 563.

Деякі питання відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції від 25 березня 2015 р. № 170.

Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції від 25 березня 2015 р. № 140.

Про затвердження Положення про Національну поліцію від 28 жовтня 2015 р. № 877.

Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців від 11 лютого 2016 р. № 65.

Про утворення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управлінняактивами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 24 лютого 2016 р. № 104.

Розпорядження КМУ

Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування від 6 липня 2011 р. № 642-р.

Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції від 2 липня 2014 р. № 647-р.

Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 1025-р.

 

(с) 2024

Запис до лікаря